Det ska tydligen vara en
Olssons i smedjan i Hög!

År 1853 såldes ett markområde från
Hög 2 som bebyggdes kort därpå och redan 1889 flyttade den första smeden Olsson (Nils Olsson Ekberg) in på gården.

Därefter har ytterligare två smeder med samma efternamn verkat på gården
(Gustaf E. Olsson och Gunnar Olsson
- den sistnämnda är på bild till vänster).

Sedan år 2000 verkar Sune Olsson i
Högs gamla smedja
där han och Sonja Conradsen har gjort en genomgående renovering av bostadshuset men smedjan är i princip intakt från 1900-talets början.