Hur går det till att göra smidesföremål? Efter uppvärmning av järnet i ässjan till ca 1.200 °C formar man med hjälp av hammare och ambult olika föremål till önskat resultat.

Varje föremål blir personligt utformad. Du kan beställa två eldkorgar med samma utseende och storlek men varje eldkorg får ändå sin egen identitet.

Samtliga maskiner i Olssons smedja som pelarborr, svarv, fjäderhammare har remdrift (dvs ingen modern hydraulik) precis som man drev smedjan i gamla tider.